როგორ მუშაობს

SportRate.ge ქართული სპორტული საიტების სანდოობის საზომი ვებგვერდია.

ყოველი კვირის დასაწყისში, ჩვენი ვებგვერდი, ქართულ სპორტულ საიტებზე წინა კვირაში განთავსებული მასალებიდან ყველაზე რეიტინგულს შეისწავლის, რის შედეგადაც შეადგენს კვირის რეიტინგს, რომლის შედეგებიც მიმდინარე რეიტინგს დაემატება.

SportRate.ge მასალებს აფასებს მხოლოდ და მხოლოდ სანდოობის მხრივ. ჩვენი შეფასების საგანი არაა ინფორმაციის მნიშვნელობა, ტექსტის სტილისტური გამართულობა და ა.შ.

SportRate.ge-ზე ვებგვერდების რეიტინგის დალაგება წინასწარ გასანზღვრული კრიტერიუმებით ქულების მინიჭების გზით ხდება.

ეს კრიტერიუმებია:

კრიტერიუმი დადებითი უარყოფითი
ტექსტში ინფორმაციის წყაროს მითითება (საჭიროების შემთხვევაში) +1 -2
ინფორმაციის ნამდვილობა +1 -5
სათაურისა და ტექსტის შესაბამისობა +1 -1
სურათისა და ტექსტის შესაბამისობა +1 -1
{edit-date}